Elektronické aukcie

Elektronická aukcia je opakujúci sa proces, ktorý využíva elektronické zariadenia na predkladanie nových cien upravených smerom nadol a nových hodnôt, ktoré sa týkajú určitých prvkov ponúk.

Centrum sociálnych služieb Vita vitalis v zmysle Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov uskutočňuje elektronické aukcie prostredníctvom elektronického trhoviska v rámci EKS elektronického trhoviska Elektronického kontraktačného systému (EKS).