Zákazky podľa § 9 ods. 9

Na tejto stránke sú uverejňované aktuálne profily podlimitných a nadlimitných zákaziek. (Staršie  uverejnené ponuky nájdete v archíve.)

Profil verejného obstarávateľa je miesto na webovej stránke Úradu pre verejné ostarávanie (ÚVO - www.uvo.gov.sk) verejného obstarávateľa, na ktorej sa zverejňujú povinné a dobrovoľné informácie v zmysle zákona o verejnom obstarávaní. Centrum sociálnych služieb Vita vitalis,  ako verejný obstarávateľ podľa § 6 ods.1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní zriadil svoj profil na webovom sídle Úradu pre verejné obstarávanie, v ktorom uverejňuje všetky informácie a dokumenty v zmysle zákona o verejnom obstarávaní.