Centrum sociálnych služieb Vita vitalis, Volgogradská 5, Prešov

poskytuje sociálne služby v súlade s platnou legislatívou v domove sociálnych služieb pre osoby od troch rokov veku do dovŕšenia dôchodkového veku odkázané na pomoc inej fyzickej osoby so stupňom odkázanosti V. alebo VI. formou ambulantnou a pobytovou týždennou a celoročnou a v špecializovanom zariadení pre osoby so stupňom odkázanosti V. alebo VI. so zdravotným postihnutím, ktorým je Parkinsonova choroba, Alzheimerova choroba a demencia rôzneho typu etiológie pobytovou formou celoročnou.

Celková kapacita CSS   :    155

z toho:

Domov sociálnych služieb: kapacita 123

   z toho:  deti 20  (10 ambulatná forma + 10 pobytová týždenná)

                dospelí 103 ( 10 ambulantná forma, 10 pobytová týždenná, 83 celoročná pobytová)

Špecializované zariadenie: kapacita 32 – celoročná pobytová forma.

     Vo svojej histórii prešlo toto zariadenie rôznymi zmenami, reformami, zmenami názvu aj zriaďovateľov. Každá zmena znamenala krok vpred v ponímaní vtedajšej legislatívy, vo vtedajšom  chápaní postupov, prístupov a smerovania.

     Proces súčasnej reformy sociálnych služieb prináša mnohé zmeny v organizácii a predovšetkým v chápaní kvality poskytovania sociálnych služieb. S týmito zmenami je potrebné sa oboznámiť a po dôkladnej analýze súčasného stavu v poskytovaní  sociálnych služieb nastúpiť cestu zmien, ktorých cieľom je zvýšenie kvality poskytovaných služieb, rozvoj služieb, ktoré umožnia občanovi žiť v prirodzenom prostredí, rozvoj služieb, ktoré sú odozvou na potreby občanov, rozvoj služieb, ktoré posilnia samostatnosť a nezávislosť občanov odkázaných na pomoc inej fyzickej osoby. Zmeny v kvalite poskytovania sociálnych služieb predpokladajú predovšetkým  zmeny v postojoch a zmýšľaní zamestnancov, ktorí zabezpečujú poskytovanie sociálnych služieb v zariadení. Tento proces si taktiež vyžaduje zlepšenie a modernizáciu materiálneho vybavenia, ktoré by zodpovedalo súčasným požiadavkám.

Navštívte nás na Volgogradská 5, Prešov. Viď kontakt

 

 

Anketa

Páči sa Vám náš nový web?

Áno, je pekný (80)
84%

Nie, potrebuje doladiť (15)
16%

Celkový počet hlasov: 95

Novinky

Pozývame vás na Veľkonočné trhy

24.02.2017 19:35

Pozvánka 45. výročie

12.10.2016 10:07

Pozvánka na Veľkonočné výstavné trhy

17.03.2016 09:30

Napíšte nám

12.03.2015 13:01
Páčilo sa Vám u nás, alebo máte naopak pripomienky k našim službám? Neváhajte a napíšte nám. Vaše...

Vitajte na našom novom webe

12.03.2015 13:00
Spustili sme novú internetovú prezentáciu, na ktorej nájdete okrem obvyklého zoznamu služieb aj...

Počet návštev